За Нас

МОДЕЛС ШУС е веб продавница во сопственост на АНК Моделс Гевгелија.

Истата е основана 2000 година и се занимава со малопрожба на

Кондури, Текстил и Спортска опрема.

Нашата стратегија е да понудиме најквалитетни призводи по

најдобри цени на пазарот и со тоа што е можно подобра услуга

со цел купувачот да го  добие тоа што го посакува.


Продажни места:

Ул . М.Тито бр. 152 Моделс  Гевгелија (Чевли)

ул. М.Тито  бр.  91 АНК М Спорт Гевгелија (Спортска Опрема)

ул. М.Тито бб  Шеталиште (Текстил)


Канцелари и Магацин:

Ул. Моински пат  бб

Тел./Фах. 034 215 836